skip to content »

xdetla.franchise-lipetsk.ru

Dating site nederland belgie

dating site nederland belgie-39

De abonnementen voor 3 maand en 6 maand kunnen op elk ogenblik beïndigd worden na de eerste verlenging, dit met een opzegtermijn van 2 maanden.

Indien u een bewijsstuk of factuur wenst, zal een supplement van 10 euro administratieve kosten aangerekend worden.Als wettelijke voogd is het immers de verantwoordelijkheid van de ouders om erop toe te zien en te bepalen welk gebruik al dan niet gepast is.Privacy Je identificatiegegevens De persoonlijke gegevens die je ons meedeelt, worden bijgehouden in onze database.Al je persoonlijke gegevens worden exclusief beheerd door Zoals voorgeschreven door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over het recht om je gegevens te raadplegen en aan te passen.De informatie omtrent het profiel alsook het activatiesaldo die eraan gelinkt zou zijn, zullen noch overgedragen kunnen worden naar een ander profiel noch terugbetaald worden voor wat het activatiesaldo betreft daar ze Toegang De Rendez-Vous diensten zijn enkel gericht aan gebruikers vanaf 16 jaar.

Wij verzoeken ouders dan ook om toezicht te houden op het gebruik dat hun kinderen van deze site maken.

Door je profiel op of op één van onze partnersites te plaatsen, ga je ermee akkoord dat dit profiel in de ontmoetingsrubriek van deze partnersites gepubliceerd wordt.

Niettemin worden alle gegevens betreffende je profiel slechts één enkele keer opgeslagen in de databank.

is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud van de dienst.

Je bent je ervan bewust dat alle informatie en gegevens de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die ze vrijgeeft, of het nu gaat om publieke gegevens die bekend gemaakt worden aan alle gebruikers van de site of enkel privé.

Dit zal gebeuren zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat je hiervoor een schadevergoeding – van welke aard ook – kan eisen.